หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข้อมูล/รายงาน
Web Link/ฝ่าย
วิชาการ/อื่นๆ
ตรวจสอบภายใน
E-Office
Download
การเงินและบัญชี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
Nongbualamphu Provincial Health Office
ห้องประชุมวันนี้ (20/06/2561)   : [1] โดยงานนิติการ-ประชุมคณะทำงาน/ผู้รับผิดชอบ ITA ห้อง :จันทร์กระจ่างฟ้า เวลา : 08:30 -16:30       : [2] โดยงานยุทธศาสตร์ฯ-ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอการจัดตั้ง และปรับระดับศักยภาพของหน่วยบริการจังหวัดห ห้อง :เอราวัณ เวลา : 13:00 -16:30   

HTotal users online - 2