หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข้อมูล/รายงาน
Web Link/ฝ่าย
วิชาการ/อื่นๆ
ตรวจสอบภายใน
E-Office
Download
การเงินและบัญชี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
Nongbualamphu Provincial Health Office
ห้องประชุมวันนี้ (15/08/2561)   : [1] โดยงานสร้างเสิรมสุขภาพ-ประกวดโครงงานสุขภาพนักเรียน ห้อง :ร่มไทร เวลา : 07:00 -19:00       : [2] โดยงานคบส.-ประชุมเครือข่ายแพทย์แผนไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ห้อง :ลุ่มภูทอง เวลา : 07:00 -19:00       : [3] โดยงานเลขานุการกิจ-ประชุมสรุปความเสี่ยงที่พบจากการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ห้อง :จันทร์กระจ่างฟ้า เวลา : 09:30 -16:30       : [4] โดยงานสร้างเสิรมสุขภาพ-ประกวดโครงงานสุขภาพนักเรียน ห้อง :เอราวัณ เวลา : 07:00 -19:00       : [5] โดยงานคบส.-ประชุมทำแผนงานโครงการกลุ่มงานคบส. ห้อง :วีดีโอคอนเฟอร์เร๊นซ์ เวลา : 08:30 -16:30   


HTotal users online - 3