หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข้อมูล/รายงาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
Nongbualamphu Provincial Health Office
E-Office
Download
Web Link/ฝ่าย
วิชาการ/อื่นๆ
ห้องประชุมวันนี้ (24/01/2560)   : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บทางถนน ห้อง :เอราวัณ เวลา : 09:00 -16:00       : ประชุม talk ห้อง :จันทร์กระจ่างฟ้า เวลา : 09:30 -12:00       : ประชุม อสม. ห้อง :ร่มไทร เวลา : 08:30 -16:30   


HTotal users online - 1
จัดทำโดย : งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ(IT)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
โทร.042-312049-50
  Fax.042-312992 email : pho3901( at ) health2.moph.go. th