หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข้อมูล/รายงาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
Nongbualamphu Provincial Health Office
E-Office
Download
Web Link/ฝ่าย
วิชาการ/อื่นๆ
ห้องประชุมวันนี้ (30/03/2558)   : ห้อง : เอราวัณ(Arawan) เวลา : 09:30 -16:30       : เตรียมงานสงการนต์ ปี2558 ห้อง :จันทร์กระจ่างฟ้า(Changrajangfa) เวลา : 13:30 -16:30       : ห้อง :จันทร์กระจ่างฟ้า(Changrajangfa) เวลา : 09:00 -13:00   
HTotal users online - 3

จัดทำโดย : งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ(IT)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
โทร.042-312049-50
  Fax.042-312992 email : pho3901( at ) health2.moph.go. th