หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข้อมูล/รายงาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
Nongbualamphu Provincial Health Office
E-Office
Download
Web Link/ฝ่าย
วิชาการ/อื่นๆ
ตรวจสอบภายใน
ห้องประชุมวันนี้ (21/07/2560)   : [1] ***-ประชุมคณะกรรมการปฐมภูมิ ห้อง :จันทร์กระจ่างฟ้า เวลา : 08:30 -16:30   

HTotal users online - 9
จัดทำโดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
โทร.042-312049-50
  Fax.042-312992 email : pho3901( at ) health2.moph.go. th