หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข้อมูล/รายงาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
Nongbualamphu Provincial Health Office
E-Office
รับ-ส่งข้อมูล
Web Link/ฝ่าย
วิชาการ/อื่นๆ
ห้องประชุมวันนี้ (22/08/2557)   : ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ห้อง :ร่มไทร(Romsai) เวลา : 07:00 -19:00       : ห้อง :จันทร์กระจ่างฟ้า(Changrajangfa) เวลา : 13:00 -18:00   จัดทำโดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
โทร.042-312049-50
  Fax.042-312992 email : pho3901( at ) health2.moph.go. th