หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข้อมูล/รายงาน
Web Link/ฝ่าย
วิชาการ/อื่นๆ
ตรวจสอบภายใน
E-Office
Download
การเงินและบัญชี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
Nongbualamphu Provincial Health Office
ห้องประชุมวันนี้ (11/12/2561)   : [1] โดยงานสร้างเสิรมสุขภาพ-ประชุมกีฬา ห้อง :ลุ่มภูทอง เวลา : 13:00 -17:00       : [2] โดยงานการเจ้าหน้าที่-ประชุมคณะกรรมการสรรหา พรก. ห้อง :จันทร์กระจ่างฟ้า เวลา : 13:30 -17:30       : [3] โดยงานโรคไม่ติดต่อ-ประชุมสุขภาพจิต ห้อง :จันทร์กระจ่างฟ้า เวลา : 09:00 -12:00       : [4] โดยงานพัฒน์ฯ(คน)-ประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ห้อง :เอราวัณ เวลา : 12:30 -17:00   


HTotal users online - 2