หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข้อมูล/รายงาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
Nongbualamphu Provincial Health Office
E-Office
Download
Web Link/ฝ่าย
วิชาการ/อื่นๆ
ตรวจสอบภายใน
ห้องประชุมวันนี้ (21/11/2560)   : [1] โดยงานโรคติดต่อ-ประชุมคณะกรรมการเอดส์จังหวัด ห้อง :บัวสวรรค์ เวลา : 07:00 -19:00   

HTotal users online - 1
จัดทำโดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
โทร.042-312049-50
  Fax.042-312992 email : pho3901( at ) health2.moph.go. th