หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข้อมูล/รายงาน
Web Link/ฝ่าย
วิชาการ/อื่นๆ
ตรวจสอบภายใน
E-Office
Download
การเงินและบัญชี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
Nongbualamphu Provincial Health Office
ห้องประชุมวันนี้ (20/02/2562)   : [1] โดยงานการเงิน-ประชุม Talk ห้อง :จันทร์กระจ่างฟ้า เวลา : 13:00 -17:00       : [2] โดยงานโรคไม่ติดต่อ-ประชุมสรุปหลักสูตร FA. self care ห้อง :เอราวัณ เวลา : 07:00 -19:00       : [3] โดยงานคบส.-ประชุมชี้แจงการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2562 ห้อง :วีดีโอคอนเฟอร์เร๊นซ์ เวลา : 08:30 -12:30   


HTotal users online - 2