หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข้อมูล/รายงาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
Nongbualamphu Provincial Health Office
E-Office
Download
Web Link/ฝ่าย
วิชาการ/อื่นๆ
ห้องประชุมวันนี้ (26/07/2559)   : รับตรวจราชการ รอบที่2/2559 ห้อง :เอราวัณ เวลา : 07:00 -19:00       : ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สปสช.เขต 12 โดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ห้อง :ร่มไทร เวลา : 13:00 -15:30   


HTotal users online - 3
จัดทำโดย : งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ(IT)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
โทร.042-312049-50
  Fax.042-312992 email : pho3901( at ) health2.moph.go. th