• ทะเบียนหนังสือประชาสัมพันธ์
 • เปิดแฟ้มทะเบียนหนังสือประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  ->  
  ฝ่าย/กลุ่มงาน  ->  
  แผนก/งาน  ->  
  เลขทะเบียนรับ ที่ / ลงวันที่ / เจ้าของเรื่อง ถึง / เรื่อง / รายละเอียด การปฏิบัติ
   -> 12 หน่วยงานที่ ศธ  SSJ/2029
  ลว.  00 0000
  เจ้าของเรื่อง: 
  ถึง : งานยุทธศาสตร์ ,
  เรื่อง : เสื้อ มสส
  อ้างถึง : SSJ/2029
  เจ้าหน้าที่.
   
   -> 1 หน่วยงานที่ ศธ  SSJ/3178
  ลว.  31 กรกฎาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: 
  ถึง : โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ,
  เรื่อง : เชิญประชุม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   
   -> 2 หน่วยงานที่ ศธ  SSJ/727
  ลว.  00 กรกฎาคม 0000
  เจ้าของเรื่อง: 
  ถึง : โรงพยาบาลหนองบัวลำภู , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง , โรงพยาบาลศรีบุญเรือง , โรงพยาบาลนากลาง , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนากลาง , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสัง , โรงพยาบาลโนนสัง , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุวรรณูหา , โรงพยาบาลสุวรรณคูหา , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาวัง , โรงพยาบาลนาวัง ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาและป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนอายุ ๒๐ ปี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   
   -> 1 หน่วยงานที่ ศธ  SSJ/759
  ลว.  00 กรกฎาคม 0000
  เจ้าของเรื่อง: 
  ถึง : โรงพยาบาลหนองบัวลำภู , โรงพยาบาลวีรพลการแพทย์ , โรงพยาบาลศรีบุญเรือง , โรงพยาบาลนากลาง , โรงพยาบาลโนนสัง , โรงพยาบาลสุวรรณคูหา , โรงพยาบาลนาวัง ,
  เรื่อง : ขอเชิญนักกีฬาเพิ่มเติม
  รายละเอียด : รายละเอียดต่างๆ สสอ.นาวังจะประสานต่อไป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   
   -> 8 หน่วยงาน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  SSJ/175
  ลว.  14 มกราคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: 
  ถึง : โรงพยาบาลหนองบัวลำภู , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง , โรงพยาบาลศรีบุญเรือง , โรงพยาบาลนากลาง , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนากลาง , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสัง , โรงพยาบาลโนนสัง , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุวรรณูหา , โรงพยาบาลสุวรรณคูหา , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาวัง , โรงพยาบาลนาวัง ,
  เรื่อง : เชิญประชุม DHS

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   


  กำลังแสดง     จากทั้งหมด  1  หน้า    สสจ.หนองบัวลำภู
  153 อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
  Copyright (C) 2005 by Mr.Monthol Promsanthie (ขอบคุณหลายๆ)  
  E-mail Address :  pho3901@health2.moph.go.th    pho3901@health2.moph.go.th


  ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  โดยสสจ.หนองบัวลำภู
    การสร้างหน้าเอกสาร : 1440 วินาที