งานตรวจสอบภายใน@สสจ.นภ.

ส่วนของผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน

                                
                    ประชาสัมพันธ์
                          - อัพโหลดไฟล์ได้ ไม่เกิน95M
                         - ควรบีดอัดไฟล์ด้วย Rar หรือ Zip ก่อน (ถ้าเป็นโฟล์เดอร์)
                         - ไม่จำกัดรูปแบบของชื่อไฟล์
                         - มี progress bar เพื่อแสดงความคืบหน้าการอัพโหลด
                         - เพิ่มประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นกว่าเดิม
                         - จัดทำโดย:ไอทีสสจ.นภ.@ค ร ร ชิ ต พิ นิ จ ม น ต รี
                         - อัพโหลดโดย : นางสาวสุพิชฌาย์ ธิดากุล
                                                                           3d printing
                                                                      visit No.Since 140260