ฝ่ายคีย์ขอส่งเรื่องได้เองที่เมนูเข้าระบบ     สีบ่งสถานะ     =ส่งคำขอฯ      =จนท.รับทราบเรื่องฯ     =การขอใช้รถยนต์เสร็จสมบูรณ์     คุณคือ. anonymousเมนูตั้งค่า เข้าระบบ

ตารางการใช้รถยนต์สาสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

สืบค้น ตารางการใช้รถแบบเดือน
มิถุนายน 15 มิถุนายน 17
16 มิถุนายน 2017
ฝ่าย # ราชการ กำหนดการเดินทาง จุดหมายการเดินทาง ชื่อผู้ขอใช้รถยนต์ พนักงานรถยนต์ เบอร์โทร พขร./ เลขทะเบียนรถ
คบส. # ออกตรวจน้ำดื่ม 8:00 ถึง 16:30 (ยังไม่มีจุดหมาย.) พัชราวรินทร์ หนูคล้าย สาปิตตา 0862410210 / กข.5413
ตราจสอบ # ตรวจสอบภายใน 8:30 ถึง 16:30 รพ.สต.ปางกู่ สุพิชฌาย์ นรากร ต.ประดิษฐ์ 0892756994 / นข.958
ประกัน # ออกติดตามเรื่องแรงงานต่างด้าว 8:30 ถึง 16:30 รพ.โนนสัง พนิตตา บัญชา แถมพลอย 0856098202 / นข.1321
ทันตฯ # ส่งนักศึกษาทันตแพทย์ 8:30 ถึง 16:30 เทศบาลตำบลนามะเฟือง วรเมธ วีระพงษ์ นันตะนัย 0813690176 / นข.901
[ จัดทำโดย : ค ร ร ชิ ต     พิ นิ จ ม น ตรี ]ฺ Published Date 20/7/2558 ModiFied Date 28-08-2559