ฝ่ายคีย์ขอส่งเรื่องได้เองที่เมนูเข้าระบบ     สีบ่งสถานะ     =ส่งคำขอฯ      =จนท.รับทราบเรื่องฯ     =การขอใช้รถยนต์เสร็จสมบูรณ์     คุณคือ. anonymousเมนูตั้งค่า เข้าระบบ

ตารางการใช้รถยนต์สาสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

สืบค้น ตารางการใช้รถแบบเดือน
มิถุนายน 18 มิถุนายน 20
19 มิถุนายน 2017
ฝ่าย # ราชการ กำหนดการเดินทาง จุดหมายการเดินทาง ชื่อผู้ขอใช้รถยนต์ พนักงานรถยนต์ เบอร์โทร พขร./ เลขทะเบียนรถ
ส่งเสริม/ตรวจสอบ # ออกติดตามงาน/ตรวจสอบภายใน 8:00 ถึง 16:30 รพ.สต.บ้านเซิน นัฎธรินทร์/สุพิชฌาย์ บัญชา แถมพลอย 0856098202 / นข.1321
งานเลขา # นายบุญกองแทนนายชัยพิชิต 8:00 ถึง 16:30 (ยังไม่มีจุดหมาย.) งานเลขา บุญกอง สุวรรณการ 0818722863 / กค.5326
คบส. # ตรวจสอบกรณีร้องเรียนน้ำดื่ม 8:00 ถึง 12:00 อ.โนนสัง พัชราวรินทร์ วีระพงษ์ นันตะนัย 0813690176 / นข.650
ประกัน # ออกตรวจสอบแรงงานต่างด้าว 8:30 ถึง 16:30 รพ.หนองบัว พนิตตา หนูคล้าย สาปิตตา 0862410210 / นข.901
ส่งเสริม # ประชุมชี้แจงฯผู้สูงอายุ 8:30 ถึง 16:30 อ.ศรีบุญเรือง/อ.โนนสัง กัญนิกา นรากร ต.ประดิษฐ์ 0892756994 / นข.958
[ จัดทำโดย : ค ร ร ชิ ต     พิ นิ จ ม น ตรี ]ฺ Published Date 20/7/2558 ModiFied Date 28-08-2559