ฝ่ายคีย์ขอส่งเรื่องได้เองที่เมนูเข้าระบบ     สีบ่งสถานะ     =ส่งคำขอฯ      =จนท.รับทราบเรื่องฯ     =การขอใช้รถยนต์เสร็จสมบูรณ์     คุณคือ. anonymousเมนูตั้งค่า เข้าระบบ

ตารางการใช้รถยนต์สาสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

สืบค้น ตารางการใช้รถแบบเดือน
มิถุนายน 21 มิถุนายน 23
22 มิถุนายน 2017
ฝ่าย # ราชการ กำหนดการเดินทาง จุดหมายการเดินทาง ชื่อผู้ขอใช้รถยนต์ พนักงานรถยนต์ เบอร์โทร พขร./ เลขทะเบียนรถ
ncd # ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. 7:00 ถึง 16:30 บ้านนาสี อ.สุวรรณฯ ยมนา วีระพงษ์ นันตะนัย 0813690176 / นข.1321
ส่งเสริม # ออกติดตามงาน 8:00 ถึง 16:30 รพ.สต.นิคมพัฒนา นัฎธรินทร์ บัญชา แถมพลอย 0856098202 / กข.5413
งานนิติการ # ประชุม 8:00 ถึง 16:30 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ครรชิต หนูคล้าย สาปิตตา 0862410210 / นข.901
งานเลขา # รับ-ส่ง นพ.สสจ. 8:00 ถึง 16:30 (ยังไม่มีจุดหมาย.) งานเลขา บุญกอง สุวรรณการ 0818722863 / กค.5326
ตรวจสอบ # ตรวจสอบภายใน 8:30 ถึง 16:30 รพ.สต.ป่าแดงงาม สุพิชฌาย์ นรากร ต.ประดิษฐ์ 0892756994 / นข.958
[ จัดทำโดย : ค ร ร ชิ ต     พิ นิ จ ม น ตรี ]ฺ Published Date 20/7/2558 ModiFied Date 28-08-2559