ฝ่ายคีย์ขอส่งเรื่องได้เองที่เมนูเข้าระบบ     สีบ่งสถานะ     =ส่งคำขอฯ      =จนท.รับทราบเรื่องฯ     =การขอใช้รถยนต์เสร็จสมบูรณ์     คุณคือ. anonymousเมนูตั้งค่า เข้าระบบ

ตารางการใช้รถยนต์สาสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

สืบค้น ตารางการใช้รถแบบเดือน
มิถุนายน 27 มิถุนายน 29
28 มิถุนายน 2017
ฝ่าย # ราชการ กำหนดการเดินทาง จุดหมายการเดินทาง ชื่อผู้ขอใช้รถยนต์ พนักงานรถยนต์ เบอร์โทร พขร./ เลขทะเบียนรถ
ตรวจสอบ # ตรวจสอบภายใน 8:30 ถึง 16:30 สำนักงาน - รพ.สต.นากอก สุพิชฌาย์ บัญชา แถมพลอย 0856098202 / บจ.6160
NCD # รับคณะกรรมการ To Be Number One 8:30 ถึง 16:30 (ยังไม่มีจุดหมาย.) อัญชลี วีระพงษ์ นันตะนัย 0813690176 / นข.901
NCD # รับคณะกรรมการ To Be Number One 8:30 ถึง 16:30 (ยังไม่มีจุดหมาย.) อัญชลี หนูคล้าย สาปิตตา 0862410210 / นข.1321
ส่งเสริม # ประชุมชี้แจงผู้สูงอายุ 8:30 ถึง 16:30 สำนักงาน - อ.นาวัง กัญนิกา นรากร ต.ประดิษฐ์ 0892756994 / นข.958
[ จัดทำโดย : ค ร ร ชิ ต     พิ นิ จ ม น ตรี ]ฺ Published Date 20/7/2558 ModiFied Date 28-08-2559