ฝ่ายคีย์ขอส่งเรื่องได้เองที่เมนูเข้าระบบ     สีบ่งสถานะ     =ส่งคำขอฯ      =จนท.รับทราบเรื่องฯ     =การขอใช้รถยนต์เสร็จสมบูรณ์     คุณคือ. anonymousเมนูตั้งค่า เข้าระบบ

ตารางการใช้รถยนต์สาสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

สืบค้น ตารางการใช้รถแบบเดือน
มิถุนายน 28 มิถุนายน 30
29 มิถุนายน 2017
ฝ่าย # ราชการ กำหนดการเดินทาง จุดหมายการเดินทาง ชื่อผู้ขอใช้รถยนต์ พนักงานรถยนต์ เบอร์โทร พขร./ เลขทะเบียนรถ
คุณภาพ # รพ.สต.ติดดาว 8:30 ถึง 16:30 สำนักงาน - อ.นาวัง วัชรินทร์ นรากร ต.ประดิษฐ์ 0892756994 / นข.958
คุณภาพ # รพ.สต.ติดดาว 8:30 ถึง 16:30 วัชรินทร์ สำนักงาน - อ.นาวัง วีระพงษ์ นันตะนัย 0813690176 / นข.901
ตรวจสอบ # ออกตรวจสอบภายใน 8:30 ถึง 16:30 รพ.สต.บ้านบก อ.เมือง สุพิชฌาย์ หนูคล้าย สาปิตตา 0862410210 / นข.650
งานเลขา # รับส่ง นพ.สสจ. 8:30 ถึง 16:30 (ยังไม่มีจุดหมาย.) เลขา บุญกอง สุวรรณการ 0818722863 / กค.5326
[ จัดทำโดย : ค ร ร ชิ ต     พิ นิ จ ม น ตรี ]ฺ Published Date 20/7/2558 ModiFied Date 28-08-2559