ฝ่ายคีย์ขอส่งเรื่องได้เองที่เมนูเข้าระบบ     สีบ่งสถานะ     =ส่งคำขอฯ      =จนท.รับทราบเรื่องฯ     =การขอใช้รถยนต์เสร็จสมบูรณ์     คุณคือ. anonymousเมนูตั้งค่า เข้าระบบ

ตารางการใช้รถยนต์สาสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

สืบค้น ตารางการใช้รถแบบเดือน
มิถุนายน 29 กรกฎาคม 1
30 มิถุนายน 2017
ฝ่าย # ราชการ กำหนดการเดินทาง จุดหมายการเดินทาง ชื่อผู้ขอใช้รถยนต์ พนักงานรถยนต์ เบอร์โทร พขร./ เลขทะเบียนรถ
ตรวจสอบ # ออกตรวจสอบภายใน 8:30 ถึง 16:30 รพ.สต.โนนทัน อ.เมือง สุพิชฌาย์ หนูคล้าย สาปิตตา 0862410210 / นข.650
งานเลขา # รับส่ง นพ.สสจ. 8:30 ถึง 16:30 (ยังไม่มีจุดหมาย.) งานเลขา บุญกอง สุวรรณการ 0818722863 / กค.5326
คบส # เก็บตัวอย่างส่งตรวจ 9:00 ถึง 16:30 อ.โนนสัง พีระพงศ์ วีระพงษ์ นันตะนัย 0813690176 / กข.5413
[ จัดทำโดย : ค ร ร ชิ ต     พิ นิ จ ม น ตรี ]ฺ Published Date 20/7/2558 ModiFied Date 28-08-2559