ฝ่ายคีย์ขอส่งเรื่องได้เองที่เมนูเข้าระบบ     สีบ่งสถานะ     =ส่งคำขอฯ      =จนท.รับทราบเรื่องฯ     =การขอใช้รถยนต์เสร็จสมบูรณ์     คุณคือ. anonymousเมนูตั้งค่า เข้าระบบ

ตารางการใช้รถยนต์สาสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

สืบค้น ตารางการใช้รถแบบเดือน
มิถุนายน 8 มิถุนายน 10
9 มิถุนายน 2017
ฝ่าย # ราชการ กำหนดการเดินทาง จุดหมายการเดินทาง ชื่อผู้ขอใช้รถยนต์ พนักงานรถยนต์ เบอร์โทร พขร./ เลขทะเบียนรถ
ncd # ประชุม 7:00 ถึง 18:00 จ.หนองคาย จิราภรณ์ วีระพงษ์ นันตะนัย 0813690176 / นข.901
คุณภาพ # รพ.สต.ติดดาว 8:00 ถึง 16:30 อ.เมือง วัชรินทร์ นรากร ต.ประดิษฐ์ 0892756994 / นข.958
พัสดุ # ประชุม 8:30 ถึง 16:30 จันทบุรี พุทธนันทร์ บัญชา แถมพลอย 0856098202 /
คบส. # ตรวจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 8:30 ถึง 16:30 กัลยา อ.เมือง หนูคล้าย สาปิตตา 0862410210 / บจ.6160
ncd # to be number one 9:30 ถึง 12:00 บุษลักษณ์ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู บุญกอง สุวรรณการ 0818722863 / นข.650
[ จัดทำโดย : ค ร ร ชิ ต     พิ นิ จ ม น ตรี ]ฺ Published Date 20/7/2558 ModiFied Date 28-08-2559