ฝ่ายคีย์ขอส่งเรื่องได้เองที่เมนูเข้าระบบ     สีบ่งสถานะ     =ส่งคำขอฯ      =จนท.รับทราบเรื่องฯ     =การขอใช้รถยนต์เสร็จสมบูรณ์     คุณคือ. anonymousเมนูตั้งค่า เข้าระบบ

ตารางการใช้รถยนต์สาสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

สืบค้น ตารางการใช้รถแบบเดือน ตารางการใช้รถแบบรายวัน

ฝ่าย cdc
เรื่อง ออกติดตามการดำเนินงาน
ผู้ขอใช้รถยนต์ รพ.นากลาง  ตำแหน่ง (ไม่ระบุตำแหน่)
การเดินทาง อ้อมใจ
จำนวนผู้โดยสารทั้งหมด 3 คน (ไม่นับ พขร.ร่วมด้วย)
หมายเหตุอื่น (ไม่ระบุ)
พขร บุญกอง สุวรรณการ 0818722863
ทะเบียนรถยนต์ นข.650
กำหนดการเดินทาง

โดย ผู้ดูแลระบบงานยานฯ
ถูกสร้างเมื่อ: 13 มิย 2017 ที่ 16:27
[ จัดทำโดย : ค ร ร ชิ ต     พิ นิ จ ม น ตรี ]ฺ Published Date 20/7/2558 ModiFied Date 28-08-2559