ฝ่ายคีย์ขอส่งเรื่องได้เองที่เมนูเข้าระบบ     สีบ่งสถานะ     =ส่งคำขอฯ      =จนท.รับทราบเรื่องฯ     =การขอใช้รถยนต์เสร็จสมบูรณ์     คุณคือ. anonymousเมนูตั้งค่า เข้าระบบ

ตารางการใช้รถยนต์สาสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

สืบค้น ตารางการใช้รถแบบเดือน ตารางการใช้รถแบบรายวัน

ฝ่าย อาชีวเวชศาสตร์
เรื่อง ตรวจประเมินโรงครัวในโรงพยาบาล
ผู้ขอใช้รถยนต์  สสจ-รพ.สุวรรณคูหา  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
การเดินทาง สมภาร ควงคุ้ม 
จำนวนผู้โดยสารทั้งหมด 3  คน  (ไม่นับรวมพขร.)
หมายเหตุอื่น  (ไม่ระบุ)
พขร (รอการกำหนด พขร) +
ทะเบียนรถยนต์ (รอการจัดสรรรถยนต์)

โดย งานอาชีวเวชศาตร์
กำหนดเวลาการเดินทาง: 26 มิย 2018 - 26 มิย 2018
บันทึกตารางงาน ณ : 18 มิย 2018 ที่ 10:45
[ จัดทำโดย : ค ร ร ชิ ต     พิ นิ จ ม น ตรี ]ฺ Published Date 20/7/2558 ModiFied Date 28-08-2559