ฝ่ายคีย์ขอส่งเรื่องได้เองที่เมนูเข้าระบบ     สีบ่งสถานะ     =ส่งคำขอฯ      =จนท.รับทราบเรื่องฯ     =การขอใช้รถยนต์เสร็จสมบูรณ์     คุณคือ. anonymousเมนูตั้งค่า เข้าระบบ

ตารางการใช้รถยนต์สาสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

สืบค้น ตารางการใช้รถแบบเดือน ตารางการใช้รถแบบรายวัน

ฝ่าย คบส.
เรื่อง ตรวจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ผู้ขอใช้รถยนต์  กัลยา  ตำแหน่ง (ไม่ระบุตำแหน่)
การเดินทาง อ.เมือง 
จำนวนผู้โดยสารทั้งหมด 4  คน  (ไม่นับรวมพขร.)
หมายเหตุอื่น  (ไม่ระบุ)
พขร หนูคล้าย สาปิตตา 0862410210
ทะเบียนรถยนต์ บจ.6160

โดย ผู้ดูแลระบบงานยานฯ
กำหนดเวลาการเดินทาง: 9 มิย 2017 - 9 มิย 2017 ที่ 8:30 ถึง 16:30
บันทึกตารางงาน ณ : 8 มิย 2017 ที่ 14:15
แก้ไขล่าสุด ณ: 8 มิย 2017 ที่ 14:35
[ จัดทำโดย : ค ร ร ชิ ต     พิ นิ จ ม น ตรี ]ฺ Published Date 20/7/2558 ModiFied Date 28-08-2559