ฝ่ายคีย์ขอส่งเรื่องได้เองที่เมนูเข้าระบบ     สีบ่งสถานะ     =ส่งคำขอฯ      =จนท.รับทราบเรื่องฯ     =การขอใช้รถยนต์เสร็จสมบูรณ์     คุณคือ. anonymousเมนูตั้งค่า เข้าระบบ

ตารางการใช้รถยนต์สาสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

สืบค้น ตารางการใช้รถแบบเดือน ตารางการใช้รถแบบรายวัน

ฝ่าย ผชช.ส.
เรื่อง ร่วมเปิดโครงการยาเสพติด
ผู้ขอใช้รถยนต์  งานเลขา  ตำแหน่ง (ไม่ระบุตำแหน่)
การเดินทาง กองร้อย อส.จ.นภ. 
จำนวนผู้โดยสารทั้งหมด 3  คน  (ไม่นับรวมพขร.)
หมายเหตุอื่น  (ไม่ระบุ)
พขร บุญกอง สุวรรณการ 0818722863
ทะเบียนรถยนต์ นข.650

โดย ผู้ดูแลระบบงานยานฯ
กำหนดเวลาการเดินทาง: 12 มิย 2017 - 12 มิย 2017 ที่ 13:00 ถึง 16:00
บันทึกตารางงาน ณ : 9 มิย 2017 ที่ 14:35
แก้ไขล่าสุด ณ: 9 มิย 2017 ที่ 14:44
[ จัดทำโดย : ค ร ร ชิ ต     พิ นิ จ ม น ตรี ]ฺ Published Date 20/7/2558 ModiFied Date 28-08-2559