ฝ่ายคีย์ขอส่งเรื่องได้เองที่เมนูเข้าระบบ     สีบ่งสถานะ     =ส่งคำขอฯ      =จนท.รับทราบเรื่องฯ     =การขอใช้รถยนต์เสร็จสมบูรณ์     คุณคือ. anonymousเมนูตั้งค่า เข้าระบบ

ตารางการใช้รถยนต์สาสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

สืบค้น ตารางการใช้รถแบบเดือน ตารางการใช้รถแบบรายวัน

ฝ่าย oranuch
เรื่อง ทดสอบ
ผู้ขอใช้รถยนต์  ทดสอบ  ตำแหน่ง นวก.
การเดินทาง ทดสอบ 
จำนวนผู้โดยสารทั้งหมด 5  คน  (ไม่นับรวมพขร.)
หมายเหตุอื่น  -
พขร (รอการกำหนด พขร) +
ทะเบียนรถยนต์ (รอการจัดสรรรถยนต์)

โดย ผู้ดูแลระบบงานยานฯ
กำหนดเวลาการเดินทาง: 1 มิย 2017 - 1 มิย 2017 ที่ 6:00 ถึง 18:00
บันทึกตารางงาน ณ : 14 มิย 2017 ที่ 10:53
[ จัดทำโดย : ค ร ร ชิ ต     พิ นิ จ ม น ตรี ]ฺ Published Date 20/7/2558 ModiFied Date 28-08-2559