ฝ่ายคีย์ขอส่งเรื่องได้เองที่เมนูเข้าระบบ     สีบ่งสถานะ     =ส่งคำขอฯ      =จนท.รับทราบเรื่องฯ     =การขอใช้รถยนต์เสร็จสมบูรณ์     คุณคือ. anonymousเมนูตั้งค่า เข้าระบบ

ตารางการใช้รถยนต์สาสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

สืบค้น ตารางการใช้รถแบบเดือน ตารางการใช้รถแบบรายวัน

ฝ่าย คบส.
เรื่อง ตรวจสอบกรณีร้องเรียนน้ำดื่ม
ผู้ขอใช้รถยนต์  อ.โนนสัง  ตำแหน่ง (ไม่ระบุตำแหน่)
การเดินทาง พัชราวรินทร์ 
จำนวนผู้โดยสารทั้งหมด 4  คน  (ไม่นับรวมพขร.)
หมายเหตุอื่น  (ไม่ระบุ)
พขร วีระพงษ์ นันตะนัย 0813690176
ทะเบียนรถยนต์ นข.650

โดย ผู้ดูแลระบบงานยานฯ
กำหนดเวลาการเดินทาง: 19 มิย 2017 - 19 มิย 2017 ที่ 8:00 ถึง 12:00
บันทึกตารางงาน ณ : 16 มิย 2017 ที่ 14:24
[ จัดทำโดย : ค ร ร ชิ ต     พิ นิ จ ม น ตรี ]ฺ Published Date 20/7/2558 ModiFied Date 28-08-2559