2554
2555

2554
2555


->ยุทธศาสตร์สสจ.นภ.2560(by KP)
->ยุทธศาสตร์สสจ.นภ.2558
->ยุทธศาสตร์กระทรวง2558
->ตัวชี้วัดกระทรวง2558
->เล่ม แผนตรวจกระทรวง2558
->แบบฟอร์มรายงานปี2557
->ป้ายประชาสัมพันธ์ไข้เลือดออก
->คู่มือ/แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคDM/HTและไตเรื้อรัง เครือข่ายบริการที่ 8
->ไฟล์อบรมวิเคราะห์รายงานการเงินสำหรับผู้บริหาร (โรงแรมประจักษ์ตรา อุดรธานี)
->สไลด์มะเร็งเต้านมฯ   สไลด์อบรมตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน
->หนังสือระบบการเฝ้าระวังควบคุมป้องกัน DM-HT ในประเทศไทย[ปิงปอง7สี]
->มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
ไฟล์จากงานประกันสุขภาพ
->slide แนวทางขึ้นทะเบียนปี 57 ||| คู่มือ ||| แบบฟอร์มตรวจประเมิน

ไฟล์จากงานพัฒนาระบบคุณภาพบริการ
->เอกสารวิชาการ sepsis(เลือกประเภทไฟล์ที่ชอบ)  slide แบบ ppt หรือ slide แบบ pdf    (ณ 21/03/2559)
->คู่มือรพสตติดดาว5ดาว5ดี   คลิ๊ก

ไฟล์จากงานควบคุมโรคติดต่อ
->ไฟล์สปอตเพลงไข้เลือดออก  ดาวน์โหลดคลิก    (ณ 24/08/2559)

-> สปอต(เสียง)เพลงโรคหัวใจและหลอดเลือด...จาก PR สาสุข
ไฟล์จากงาน อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม.
      คู่มือ ICD-10       คู่มืออบรมผู้สัมผัสอาหาร (11-2558)
      เอกสารอาหารปลอดภัย'59 (11-2558)       ขยะติดเชื้อ (10-10-2559)
      EHA (11-10-2559)      คู่มือการประเมินความเสี่ยง 02-02-2560
     คู่มือมาตรฐานการจัดบริการชีวอนามัย 02-02-2560      คู่มือการตรวจประเมินการดำเนินการ 02-02-2560

-> CxS2010 (สำหรับผู้ที่ติดตั้งโปรแกรมในเครื่องแล้ว) ||| (สำหรับผู้ที่ยังไม่ติดตั้งโปรแกรม)