รายการสแกนเอกสารงบทดลองประจำเดือน upload โดย งานการเงิน

ตารางข้อมูล

:
รหัสเอกสาร ประจำเดือน/ปี วันที่เอกสาร แหล่งเก็บ สร้างโดย หมวดหมู่  
04/2560 มกราคม 2560 06/02/2017 งานการเงินและบัญชี น.ส.มัจฉา บัวทอง งบทดลองประจำเดือน ไฟล์เอกสาร
05/2560 กุมภาพันธ์ 2560 09/03/2017 งานการเงินและบัญชี น.ส.มัจฉา บัวทอง งบทดลองประจำเดือน ไฟล์เอกสาร
06/2560 มีนาคม 2560 07/04/2017 งานการเงินและบัญชี น.ส.มัจฉา บัวทอง งบทดลองประจำเดือน ไฟล์เอกสาร
07/2560 เมษายน 2560 04/05/2017 งานการเงินและบัญชี น.ส.มัจฉา บัวทอง งบทดลองประจำเดือน ไฟล์เอกสาร
08/2560 พฤษภาคม 2560 06/06/2017 งานการเงินและบัญชี น.ส.มัจฉา บัวทอง งบทดลองประจำเดือน ไฟล์เอกสาร
ทั้งหมด 5 รายการ